• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007)

*** ผู้ปกครอง สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
*** นักเรียน - นักศึกษา สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา ทั้งชื่อผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) เพื่อเข้าไปตรวจสอบตารางสอน และผลการเรียน
*** การนำผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) ของผู้อื่นนำมาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ Account มีโทษตามกฏหมาย ICT
กรุณาระบุรหัสประจำตัวระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ